Want to Buy

Want to Buy ส่งความต้องการซื้อ

กรุณากรอกข้อมูลแสดงความต้องการของท่านบนแบบฟอร์มข้างล่าง ทีมงาน Realty MatchMaker จะติดต่อท่านกลับไป พร้อมรายการทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการของท่าน และเราจะทำการนัดหมายและพาเข้าชมบ้านโดยไม่มีค่าบริการใด ๆ

ส่งความต้องการซื้อ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในพื้นที่ให้บริการของบริษัทเท่านั้น และจำกัดราคาขายขั้นต่ำที่ 3 ล้านบาท ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ซื้อเท่านั้น หลังจากได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทจะทำการติดต่อกลับภายใน 2-5 วันทำการ

Your Condo Requirement
 1. ห้องนอน :
  พื้นที่ใช้สอย :  ตร.ม.
  ราคา :
  ชื่อโครงการ :
  ชื่อถนน :
  โซน :
  ที่ตั้งทรัพย์และรายละเอียด :
Contact Information

เราต้องการข้อมูลในการติดต่อของคุณเพื่อใช้ในการติดต่อเพื่อการซื้อหรือเช่าทรัพย์สินของคุณเท่านั้น ข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องและไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก

 1. เบอร์มือถือ :
  คำนำหน้า :
  ชื่อ - นามสกุล : -
  เบอร์สำรอง : เบอร์แฟกซ์:
  อีเมล์ :
  สัญชาติ :
  สถานะผู้ซื้อ :

เนื้อหาและการออกแบบทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เรียลตี้ แมทช์ เมคเกอร์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 - 2557